Επιδότηση Φυσικού αερίου

Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος (29.05.19)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η α’ φάση του προγράμματος επιδότησης όσον αφορά την υποβολή συμβάσεων σύνδεσης μαζί με τα ορθά δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς τα αιτήματα ένταξης, που υποβλήθηκαν στην ΕΔΑ Αττικής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 24 Μαΐου, υπερκάλυψαν το διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος.

Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος (09.05.19)

Σε συνέχεια της από 26.03.19 ενημέρωσης για την πορεία του προγράμματος επιδότησης, θα θέλαμε σας ενημερώσουμε ότι: · Παρατείνεται η παραλαβή συμβάσεων σύνδεσης μαζί με τα ορθά δικαιολογητικά α' φάσης επιδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα έως και την Παρασκευή 24 Μαίου 2019, και μόνο για τις αιτήσεις σύνδεσης που έχουν καταχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας μέχρι και την Παρασκευή 05.04.19. · Μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης των παραπάνω περιπτώσεων, θα προβούμε σε νέα ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος.

Περιγραφή & διάρκεια προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν από τις 20 Φεβρουαρίου 2019 και μετά και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών Α' φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα). Σε περίπτωση δέσμευσης του συνόλου του προϋπολογισμού με κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης, η ΕΔΑ Αττικής θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της επιδότησης είναι η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής το αργότερο έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Σχήμα επιδότησης - Ποιες δαπάνες καλύπτει

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Ποιες δαπάνες καλύπτει

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου

καλέστε μας στο 2109522900 για να κάνετε σήμερα κιόλας την αίτηση σας

950907991