ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η I.R NEXT ENERGY MON I.K.E ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγρονης επιχειρηματικής

πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής δομής ,αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

της παράλληλα με τη δέσμευσή της για τη προστασία του περιβάλλοντος ,την πρόληψη της ρύπανσης και των εργασιακών τραυματισμών και των ασθενειών,αποφάσισε να αναπτύξει και να εγκαταστήσει

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ,Υγείας-Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 και ISO 45001: 2018.

  Η I.R NEXT ENERGY MON IKE δεσμεύεται να εκπονεί ενεργειακά έργα που ανταποκρόνονται στις απαιτήσεις των πελατών της , των ενδιαφερόμενων μερών , της νομοθεσίας και να ικανοποιεί υωηλές 

προδιαγραφές ποιότητας , αλαχιστοποιώντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και εξασφαλίζοντας ασφαλής και υγιής συνθήκες εργασίας , εξάλειψη κινδύνων και μείωση της διακινδύνσευσης της υγείας και

ασφάλειας στην εργασία .

Η I.R NEXT ENERGY MON IKE πιστεύει ότι η επιτυχία μετριέται από την συνεχή ικανοποίηση των πελατών της και από την τήρηση της δέσμευσης για μηδενική ανοχή σε θέματα ρύπανσης του περιβάλλοντος και

εργασιακών ατυχημάτων.Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός συμμετέχει όλο το προσωπικό στις διεργασίες που ορίζει το Σύστη,α Διαχείρισης της Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας στο οποίο έχουν αναπτυχθε΄μετρήσιμοι δείκτες και στόχοι, οι οποίοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση

 

Ο σκοπός της I.R NEXT ENERGY MON IKE είναι να ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό , αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο στις απαιτήσεις του πελάτη και να του παρέχει

την σιγουρία ότι επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται με σεβασμό του περιβάλλοντος και των εργαζομένων 

950907991
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok